تمامی سفارشات پذیرفته شده با پست سفارشی ارسال میگردد.

چنان چه تا قبل از ساعت 12 ظهر اقدام به ثبت سفارش کنید بسته شما همان روز ارسال میگردد و سفارشاتی که بعد ساعت 12 ظهر ثبت می شود صبح روز بعد بسته بندی و ارسال میشود ( تحویل بسته 3 الی 4 روز ) به طول می انجامد و اگر شما برای دریافت سفارش عجله دارید این موضوع را با پشتیبانی در میان گذاشته یا با فروشگاه تماس بگیرید

با تشکر

هزینه ی ارسال و بسته بندی برای استان یزد نرخ ثابت 7 هزارتومن

و برای سایر استان ها مبلغ 15 هزارتومن به صورت ثابت می باشد